קבלת שבת מיוחדת בטבע (12/08) האסיפה בשבת מבוטלת! (13/08)