פורים בפתח! – אסיפה מיוחדת עם הילדים וכיבוד מיוחד לאחר האסיפה

בשבת הקרובה אנחנו מתכננים לחגוג את פורים דרך לימוד מגילת אסתר ביחד עם כל הילדים (הם לא ייצאו לכיתות שבת הרגילות שלהם). לאחר האסיפה נקיים ארוחה משותפת, כאשר כל אחד מוזמן להביא מהבית מאכל שהוא רוצה לשתף עם כולם. בואו בידיים מלאות!