על מי מצביעה העדות שלך?

יוחנן א’ 19-37

עוד דרשות