עבד יהוה – המשיח המובטח – מסיר עוון הארץ

זכריה פרק ג

עוד דרשות