סודות המשיח לחיים ופאר

יוחנן י”ב 23-34

עוד דרשות