נועדת לכך שפועלי יהוה יגלו בך!

יוחנן ט’ 1-7

עוד דרשות