מי אנחנו

קהילה משיחית מבשרת הוקמה במועצה המקומית מבשרת ציון כקהילת בת של קהילת ירושלים – בית גאולה. היא מורכבת ממשפחות ויחידים מכל הקשת של החברה הישראלית: מצברים ומעולים, מעדות המזרח והמערב, מרקע חילוני ודתי. מה שמאחד אותנו יותר מכל, זאת האמונה המשותפת שלנו במשיח ישראל וגואלו, ישוע בן דוד שנולד בבית לחם אפרתה לפני יותר מאלפיים שנה כדי לשמש שה האלוהים הנושא את חטאת העולם. אנחנו מאמינים שהוא הקים בדמו את אותה ברית חדשה שירמיה הנביא ניבא עליה בפרק ל”א, בין האדם החוטא לבין בוראו הקדוש. אנחנו מאמינים שרק הקורבן שלו מכפר על חטאינו, וכי אלוהים הקים אותו מן המתים וכיום הוא יושב לימין אלוהים האב ומפגיע בעדנו. באמונה בו קיבלנו לב טהור שמשמש כמשכן רוח הקודש, הנותן חוכמה וכוח ללכת בדרכי יהוה. אנחנו מאמינים שהוא ישוב כאריה יהודה, יציל את שארית ישראל מחטאיו ומאויביו ויעשה משפט צדק לפני שיקים את מלכותו.