לך בכוחך זה … כי אהיה עמך!

שופטים פרק ו

עוד דרשות