להאמין בישוע כדבר הכתוב

יוחנן ז’ 37-53

עוד דרשות