כבוד מאלוהים לעומת כבוד מבני אדם

יוחנן ה’ 31-47

עוד דרשות