טבילות במהלך אסיפת השבת של הקמפינג הקהילתי…(04/06)