הצהרת אמונה

עיקרי האמונה הבסיסיים שלהלן, הכלולים בהצהרת האמונה של ‘קהילה משיחית מבשרת’, מייצגים את מה שאנו מאמינים והם יסודות הליבה של ההוראה בקהילה.

 

אנחנו מאמינים שספר הבריתות – התנ”ך והברית החדשה – כפי שהם נחתמו וקיימים היום ברשותנו, נאמרו במקור מפי אלוהים. אנחנו מאמינים שאלוהים, שהוא האמת המושלמת, העביר את דברו לאנשים שהעלו אותם על הכתב בהשראת רוחו, ולכן אין בהם כל טעות בעותקיהם המקוריים.
מכאן גם נובעת סמכותם בכל תחום. אנחנו מאמינים שכתבי התנ”ך והברית החדשה הם ההתגלות הנעלה ביותר בכל מה שקשור לאלוהים ולרצונו עבור בני האדם, והם מהווים את המדד היחיד והמושלם שכולו אמת צרופה, בענייני האמונה והחיים שלנו.

אנחנו מאמינים ביהוה אלוהים, אחד וריבון, שבאחדותו יש שלוש אישיויות: האב, הבן ורוח הקודש; שאלוהים ברא בדברו ולמענו את השמיים והארץ וכל אשר בם בשישה ימים; קדושתו מושלמת, לחכמתו אין חקר, כוחו בלתי מוגבל ולאהבתו אין מידה; שלוש האישיויות באלוהים האחד שוות זו לזו באלוהותן, בכוחן ובערכן, ולהן תפקידים מוגדרים, המשלימים זה את זה בהרמוניה בכל, גם בתוכנית הישועה.

אנחנו מאמינים שהמלאכים הם חלק מהעולם הבלתי נראה שאלוהים ברא, והם נועדו לשרת אותו ולהוציא לפועל את רצונו. על כן אנחנו לא סוגדים להם.
אנחנו מאמינים שאת השטן – שידוע גם כמלאך בשם הֵילל בן שחר שהנהיג מרד בבוראו – אלוהים השליך ארצה יחד עם תומכיו וגזר עליהם דיראון עולם באגם האש. עד למימוש גזר הדין בפועל, הוא והמלאכים המורדים יחד איתו (השדים) נלחמים באלוהים ובאדם שנברא בצלמו. מאז שהעמיד בניסיון את אדם וחווה והם התפתו וחטאו, השטן הוא שר העולם הזה באופן זמני, וכאבי השקר הוא שוקד לשמור את האנושות בממלכת החושך שלו, כדי שגם היא תקבל את אותו גזר הדין הסופי שכבר נגזר עליו. כוונתו ופעולתו סוכלה על ידי בן האלוהים שניצח אותו דרך מותו ותחייתו וסלל את דרך הישועה. כאמור, סופם של השטן ותומכיו יהיה באגם האש לנצח נצחים.

אנחנו מאמינים שאבינו הקדמון, האדם הראשון, נברא באופן ישיר על ידי יהוה ובשונה משאר הבריאה – בצלמו ובדמותו של אלוהים. כל היצורים נבראו לכבודו ולתפארתו של יהוה, והאדם, שנלקח עפר מן האדמה ונברא בצלם בוראו, על אחת כמה וכמה נועד לתפארתו! הוא נברא עם אישיות שכללה גוף, רוח ונפש ללא חטא. לאחר מכן יצר אלוהים מצלע האדם את האישה, חווה – אם כל חי, כדי שתהיה לאדם לבת זוג ולעזר כנגדו.. אנחנו מאמינים שהאיש והאישה שווים בערכם ובמעמדם לפני אלוהים, על אף שאלוהים קבע להם תפקידים שונים, והם חסרים זה בלעדי זו וזו בלעדי זה. אלוהים מסר בידיהם את הממשל על הבריאה כנציגיו בארץ.
אנחנו מאמינים שאלוהים ברא את בני הזוג הראשון זכר ונקבה כדי שידבקו זה בזו ויהיו לבשר אחד ושלם, על כן אנחנו מאמינים שנישואים חייבים להיות בין זכר אחד ולבין נקבה אחת בלבד כפי שאלוהים התכוון מראשית, ובכך להוליד צאצאים. אנחנו מאמינים שאלוהים הוא מקור החיים לכל חי ושאלוהים בריבונותו קובע גם את מין העובר ואת ייעודו, ועל כן אל לאדם לשנות את מינו.

אנחנו מאמינים שחטא הוא החטאת המטרה, כלומר סטייה מהוראת הבורא, והפרת דברו. אלוהים, שבטבעו קדוש ושונא חטא – קבע ששכר החטא הוא מוות. כאשר אדם בחר לאכול מהפרי האסור של עץ הדעת טוב ורע, למרות אזהרותיו של אלוהים, הוא חטא לא רק כאיש פרטי, אלא גם כמייצג המין האנושי שעתיד היה לקום דרכו, וכמושל הבריאה כולה. ככזה, לחטא שלו הייתה השפעה מיידית, ארוכת טווח והולכת וגוברת על כלל האנושות והבריאה: דעת הטוב והרע, פחד, בושה, אשמה, ניתוק הקשר האינטימי עם אלוהים, מוות רוחני, שיעבוד לחטא, מוות פיזי לכל חי, גירוש מגן עדן, עצב וכאב, אדמה מקוללת, קשיי מחיה, לב מושחת וחורש רע, וכו’. בחטאו האדם הביא את קללת המוות על כלל הבריאה!
אנחנו מאמינים שמאז החטא הראשון, כולנו כבני אדם נולדים עם הטבע החוטא שירשנו מההורים שלנו, ואיננו מסוגלים לשנות בכוחות עצמנו את הטבע החוטא הזה, שמנסה לתפוס את המקום של אלוהים, שאת כבודו אנו חסרים מאז החטא הקדמון. לכן אנחנו לא רק חוטאים בטבע שלנו אלא בפועל לא יכולים שלא להוסיף חטא על חטא, וכל מעשי ידינו הטובים לא מספיקים כדי לכפר על חטאי העבר, שעליהם הדין הוא מוות. המין האנושי כולו, יחד עם יתר הבריאה, נאנחים תחת קללת החטא, שרק הולך וגובר. ללא ההתערבות האישית של יהוה, אין לאדם החוטא שום תקווה לצאת זכאי, לא בחיים האלה ולא בחיים שלאחר המוות הפיזי. אז יעמוד האדם למשפט הצדק הסופי של בוראו, בו אלוהים יידון את המורשעים למוות השני, שיעונו לנצח נצחים באגם האש .

אנחנו מאמינים שאלוהים ידע מראש על כישלון האדם הראשון, וגם על חוסר יכולתו לתקן את השלכות החטא שלו. לכן הוא הכין מבעוד מועד, מלפני בראשית את דרך הישועה לבני האדם שכל כך אהב. הוא לא רק כיסה את מערומיהם של אדם וחווה באופן זמני בבגדי עור של בעל חיים שנשחט (הקורבן הראשון), אלא הבטיח להביא כפרה וישועה באמצעות זרע האישה. זהו אותו זרע אברהם, המשיח המובטח משבט יהודה ומבית דוד שמכונה גם האדם השני. דרכו כל משפחות האדמה עתידות להתברך. בחסדו אלוהים מלביש את המאמין בבגדי ישע ובמעיל צדקה שמזכים מאשמה ומהרשעה במשפט הצדק שלו, וזאת על ידי אמונה בקורבנו המכפר של המשיח המובטח. ללא הישועה הזאת דרך המשיח, שעתיד היה להישלח מאת אלוהים ולנצח את החטא ואת המוות, לאנושות לא הייתה שום תקווה להימלט מזעם אלוהים על החטא ולחזור ליהנות מיחסים קרובים עם הבורא.
התקווה והאמונה המשיחית הניעו את גיבורי האמונה של התנ”ך לשים את מבטחם באלוהים כמושיע ולא באדם ובמעשיו. זה היה בגדר סוד שנרמז לאורך כל דבר יהוה, שזרע האישה, המשיח המובטח, הוא בן האלוהים עצמו שילבש בשר ויהיה לאדם השני, כדי לסלול את דרך הישועה של אלוהים עבור כל בני האדם ששמים את מבטחם בו.

אנחנו מאמינים שאלוהים בחר בבני ישראל, שהיו מיעוט של עבדים במצרים, להיות עמו ואורו לגויים כדי להראות לכלל האנושות – שבעקבות החטא הקדמון הפכה במהרה לפגאנית והמשיכה לעבוד אלילים גם אחרי המבול – את תכונותיו ואת מעורבותו בהיסטוריה האנושית גם כשהוא נשאר בלתי נראה. לא לחינם הוא הפקיד את תורתו בידיהם. הוא יעד אותם להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש שנושא את שמו הקדוש של יהוה ואת דברו בגאון בין כל גויי הארץ. למרבה הצער עם ישראל עדיין לא מילא את הייעוד הזה בגלל שנכשל בקיום כל מצוות התורה באמונה. למרות זאת, אלוהים נשאר נאמן לדברו ובחר להביא אל העולם את זרע האישה, את המשיח המובטח לכל משפחות האדמה, דווקא מעם קטן כמו ישראל, שלא היה יכול להבטיח את קיומו בכוחות עצמו בין מעצמות ענק שסבבו אותו לאורך ההיסטוריה. לכן על הפיכתו לעם ועל הישרדותו כעם, אלוהים יקבל את כל הכבוד לעיני כל הגויים!
אנחנו מאמינים שהכישלון של עם ישראל לקיים את מצוות התורה על פי ברית סיני, נועד להראות להם ולכלל הגויים שאנחנו אבודים לאור תורת אלוהים המושלמת שאותה לא מסוגלים לקיים ולכן היא מרשיעה אותנו. זה נועד ללמדנו על הצורך בברית חדשה – ברית של חסד – בדמו של משיח סובל, מושיע מכפר חטאים ובורא לב חדש! התורה לא רק מלמדת על הצורך במשיח המובטח אלא גם מלמדת על הזהות שלו, על תכונותיו ועל פועלו, כדי שנוכל לזהות אותו בהגיעו ונוכל לקבלו כראוי. על כן, המשיח הוא תכלית התורה כדי שיוצדק לפני אלוהים כל מי שמאמין בו!

אנחנו מאמינים שכל ההבטחות בתנ”ך אודות המשיח הסובל, מכפר החטאים – שבדמו מקים ברית חדשה של חסד ואמת בין האדם המאמין לבוראו – התגשמו בדמותו ההיסטורית של ישוע שנחשב לבן יוסף. הוא אלוהים הבן, שבאהבתו את אלוהים האב ואת אלה שנבראו בצלמו היה מוכן להריק מכבודו, ללבוש בשר ולהתערב בהיסטוריה האנושית כדי להביא לישועת האובדים. הוא נולד בבית לחם אפרתה לבתולה בשם מרים מבית דוד, חי חיים מושלמים על פי התורה, מת מות קורבן על עץ, כשה האלוהים הנושא את חטאת העולם בערב חג הפסח וקם לתחייה בחג תנופת העומר. לאחר שנגלה לפני יותר מחמש מאות איש, עלה למרום והתיישב לימין אלוהים האב, כדי להפגיע כפרקליט בעבור אלה ששמים בו את מבטחם. הוא שלח מהשמיים, מלפני אלוהים אביו, את רוח הקודש שהבטיח לתת לאלה שקיבלו אותו כאדון ומושיע בלעדי, הקוראים בשמו באמונה – הנושעים.
על כן, אנחנו מאמינים שדבר אלוהים מלמד שהישועה היא ביוזמתו של יהוה ובחסדו, ונעשתה בתיווכו של בן אלוהים, המשיח ישוע שמסר את נפשו ככפרה על חטאינו. מתנת הישועה ניתנת רק למי שחוזר בתשובה אמיתית וכנה לפני אלוהים ובני אדם בהאמינו שהקורבן שישוע המשיח הקריב הוא תקף גם עבורו אישית והתקבל על ידי אלוהים האב ובכוחו להסיר את חטאיו. אדם שמתוודה על חטאיו באופן כזה, ומוסר את עצמו למרותו של אלוהים, למעשה מקבל את הברכה הכי גדולה שחוטא יכול לייחל לה: סליחת חטאים עם בגדי הישע ומעיל הצדקה של יהוה עצמו! המאמין הנושע למעשה נולד מחדש על ידי אלוהים שבורא לו לב טהור ברחיצת דם המשיח וחותם אותו לנצח בשכינת רוח הקודש, כדי שחייו באמת ישתנו ויישאו פרי טוב של מעשים טובים לתפארת אלוהים.

אנחנו מאמינים שרוח הקודש הוא אלוהים. לכן הוא נצחי, כל יכול, יודע הכול ונוכח בכל מקום, בעל כל התכונות של אלוהים האב והבן, לרבות קדושה, חכמה, אהבה וכו’. הוא היה שותף בבריאת העולם. הוא גילה את רצונו לבחיריו, ונתן להם כוח וחוכמה על טבעיים להוציא אותו לפועל. ממנו הרתה מרים הבתולה, ובאמצעותו המשיח ישוע הוקם מן המתים. הוא נשלח למאמינים בחג השבועות, והוא מוליד אותם מחדש כאשר הוא מטביל אותם ברוח לתוך גוף המשיח – הקהילה, ושוכן בתוכם לתמיד כדי להעניק להם חוכמה וכוח ללכת בדרך יהוה. הוא מוכיח את העולם על חטא, צדק ומשפט אלוהים הקרב.
אנחנו מאמינים שכל הנושעים נקראו להניב באמצעות רוח הקודש את פרי הרוח בחייהם, לכבוד אלוהים. כנושעים כולנו הצטווינו להיות מלאים ברוח וללכת לפי הרוח ולא לפי הבשר. מי שמתהלך על פי הרוח מתחבר עם הקהילה המקומית, בה הוא יגלה יחד עם האחים והאחיות את השירות שרוח אלוהים יעד לו. אנחנו מאמינים שרוח אלוהים בריבונות שלו מעניק לכל מאמין מתנת שירות אחת לפחות, על מנת לברך את גוף המשיח – הקהילה – לכבוד אלוהים. כל מתנה רוחנית חייבת להתבטא על פי ההנחיות הכתובות בדבר יהוה. אנו מאמינים שהנחיית הרוח ודבר יהוה הכתוב אף פעם לא סותרים זה את זה, לכן מה שאינו תואם את הכתוב בדבר יהוה אינו מרוח יהוה.

אנחנו מאמינים שקהילת ישוע המשיח קמה בירושלים בחג השבועות – חג מתן רוח הקודש – על יסוד השליחים והנביאים שהתמנו על ידי ראש הפינה, המשיח ישוע, בונה הקהילה. מאז היא ממשיכה לגדול ולהיבנות מיהודים וגויים כקהילה אחת: קהילת הנושעים הגלובלית לדורותיה – גוף המשיח, אשר לו ביטוי מקומי ונראה לעין בדמות קהילות משיחיות מקומיות. על אף שחבריה מתפקדים בגדר עם נבחר וממלכת כוהנים, קהילת המשיח איננה מהווה תחליף לעם ישראל ולייעודו. הקהילה מורכבת מנושעים שבחרו להצהיר על אמונתם בטבילה בשם האב, הבן והרוח – כמצוות ישוע, וקשורים זה לזה בדם המשיח, דם הברית החדשה. חבריה שואפים לחיות חיי קדושה על פי תורת המשיח, ומקפידים על התחברות וסעודת האדון בקהילה המקומית, שבה הם נכנעים זה לזה ומשרתים באמונה ובאהבה באמצעות המתנות שקיבלו מהרוח. אנחנו מאמינים בעצמאות הקהילה המקומית שהנהגתה מורכבת מרועים – שלפעמים נקראים משגיחים או זקנים, ומשמשים. אנחנו מאמינים שאלוהים הפקיד את ההנהגה הרוחנית על הקהילה בידי גברים בלבד שנמצאו מתאימים לתפקיד בהתאם לדרישות הנמנות בדבר יהוה. אנחנו מאמינים שמטרת הקהילה היא להמשיך לבנות את גוף המשיח ולהכשיר את הנושעים לעבודת שירות הריצוי בין אלוהים לאדם החוטא: הכרזת בשורת המשיח בסביבה הקרובה והרחוקה ועשיית תלמידים לישוע עד שהוא ייקח אותה אליו, ככלה מוכנה.

אנחנו מאמינים שעל קהילת המשיח להיות מוכנה תמיד ככלה מאורסת לביאת החתן – המשיח ישוע – שיבוא לקחת אותה לחופה השמיימית. הלקיחה/הילקחות הזאת למרום יכולה לקרות בכל רגע, ואלוהים רצה שאיש מלבדו לא יידע מתי זה יקרה. תכליתה של הציפייה הזאת היא התקדשות ומילוי מספר הנושעים על ידי הכרזת בשורת החסד של המשיח. אנחנו מאמינים שלאחר אירוע דרמטי זה אלוהים יגשים את המטרה הנבואית של מועדי יהוה שטרם הגשים, במהלך חזרתו של המשיח ישוע כבן דוד. אנחנו מאמינים שבמהלך הצרה הגדולה (הימים הנוראים) שארית עם ישראל תחזור בתשובה אל אלוהים – מושיעו – והם יבכו על שדחו את בנו, ישוע המשיח, בביאתו הראשונה.
אנחנו מאמינים שעם חזרתו של האדון ישוע יסתיימו מכות הזעם של אלוהים על יושבי כדור הארץ, ותחל מלכות אלף השנים של מלך המשיח עלי אדמות, במהלכה השטן ומלאכיו יהיו במאסר, החטא יהיה מרוסן ועם ישראל סוף סוף יגשים את הייעוד שלו כממלכת כוהנים וגוי קדוש לאלוהים. אנחנו מאמינים שבתום ממלכת אלף השנים של המשיח, אלוהים ישחרר את השטן ומלאכיו באופן זמני, לקרב אחד אחרון על ירושלים, לפני המשפט הסופי של הבלתי מאמינים. בסופו הוא יוציא לפועל את גזר הדין על השטן, מלאכיו ובני האבדון וישליך אותם לאגם האש לנצח נצחים. אלוהים יברא שמיים חדשים וארץ חדשה עבור הנושעים שנולדו מחדש והם יחיו לנצח במלכות אלוהים ללא חטא.