המצוקה שלך נועדה כדי שיכובד בה בן האלוהים!

יוחנן י”א 1-6

עוד דרשות