הדרך היחידה להיפטר מחטאיך!

יוחנן ח’ 21-30

עוד דרשות