הדוחים את אור העולם יבואו במשפט

יוחנן י”ב 44-50

עוד דרשות