בן אלוהים היחיד מעיד על עצמו

יוחנן ה’ 17-30

עוד דרשות