אלוהים הבן מתערב לטובת תלמידיו

יוחנן ו’ 16-29

עוד דרשות